Без рубрики

О списке нотариусов Московской городской нотариальной палаты

Письмо ГУ Минюста г. Москвы от 27.04.2001 N 229

Главное управление Министерства юстиции РФ по г. Москве направляет список нотариусов Московской городской нотариальной палаты, проведших замену печатей в 2001 году (приложение).

Начальник отдела по вопросам правовой помощи М.И. Вокин

Приложение к письму Главного управления Министерства юстиции РФ по г. Москве от 27 апреля 2001 г. N 229

СПИСОК НОТАРИУСОВ Г. МОСКВЫ, ПОЛУЧИВШИХ ПЕЧАТИ ОБРАЗЦА 2001 Г.

16 марта 2001 г.

1. Жестянкин В.В.
2. Цветков С.А.

19 марта 2001 г.

1. Абдулина Н.А.
2. Авдеева И.В.
3. Агейчиков В.И.
4. Аксючиц И.В.
5. Амелькина Е.А.
6. Андреева Л.Н.
7. Андреева Т.Н.
8. Андрюхина Е.Н.
9. Антонова А.В.
10. Бадулина Н.Г.
11. Бажулина С.А.
12. Бармина А.В.
13. Баранова О.Н.
14. Барабанова Л.В.
15. Басова А.Г.
16. Батурин В.М.
17. Бахарева А.В.

20 марта 2001 г.

1. Аверина Е.Л.
2. Бибишева А.Р.
3. Булатова И.Б.
4. Васильева М.В.
5. Вергасова Г.И.
6. Бабак С.Г.
7. Андреева Л.М.
8. Вербицкая Л.Я.
9. Боярская Н.В.
10. Брежнева Г.В.
11. Харчева М.Н.
12. Березкина Е.А.
13. Белицкая Г.А.
14. Васильева Т.И.
15. Бурдин А.Г.
16. Бунина Е.А.
17. Баханович Т.С.
18. Бондаренко Т.А.
19. Букия Н.Р.
20. Борисова Е.В.
21. Бизякин А.В.
22. Бирюкова О.М.
23. Брыксина Е.В.
24. Артюхевич Г.И.
25. Белов А.Н.
26. Бублий Д.С.
27. Васильев В.М.
28. Бахтадзе Э.Ю.

21 марта 2001 г.

1. Горбатенко Н.В.
2. Грачева Л.Ю.
3. Герасимова М.Д.
4. Герасимова Г.К.
5. Виноградова Р.И.
6. Бойцова В.Ю.
7. Андрианова Л.В.
8. Костиков А.И.
9. Громыко Т.В.
10. Громыко Ж.В.
11. Габанян Н.Г.
12. Вурста И.Н.
13. Гончаров В.К.
14. Гончарова Л.Н.
15. Глыбина Л.В.
16. Винник М.Ю.
17. Гордеева Л.А.
18. Гемальдинова Д.М.
19. Мельникова В.И.
20. Глазкова С.В.
21. Грекова О.Н.
22. Гимкаева Н.И.
23. Горяйнова Н.З.
24. Горбушина С.С.
25. Глинкина Ю.А.
26. Дегтярева Н.К.
27. Гостева Н.М.
28. Гужавина С.В.
29. Гемальдинов М.Г.
30. Бобрикова Н.С.
31. Штукатурова В.Н.
32. Вязникова О.В.

22 марта 2001 г.

1. Едокова Е.С.
2. Дорофеева Р.И.
3. Вокина О.М.
4. Давыдова Е.Н.
5. Демченко О.Б.
6. Дворянчикова Е.А.
7. Гуленко Т.П.
8. Гончарова Э.Г.
9. Долина В.А.
10. Захаров С.В.
11. Голышева Л.Б.
12. Жуков С.М.
13. Вулис И.Д.
14. Деревянко Н.Н.
15. Зайцева Н.Н.
16. Гунина Т.П.
17. Донская Н.А.
18. Афончикова В.Д.
19. Денисова Н.А.
20. Евдокимова М.И.
21. Куликова Н.Е.
22. Ефименко Л.Г.
23. Милицина Т.С.
24. Яковлева Т.Г.
25. Зорин Д.А.
26. Левинская Н.А.
27. Чекунова Л.А.
28. Дубовикова Е.Ф.
29. Дубровина Т.И.
30. Далиева Л.П.
31. Казак И.В.
32. Дмитриева Е.А.
33. Валуева С.Ю.
34. Дударев А.В.
35. Евстигнеев Е.А.
36. Дюканова Е.Н.
37. Гудкова Л.Н.
38. Ралько В.В.
39. Иванова В.Д.
40. Пасикун Н.Г.
41. Иванова М.Н.
42. Ермакова А.Н.
43. Врублевская Т.В.

23 марта 2001 г.

1. Ильина О.В.
2. Каменская Г.А.
3. Кашкарова Е.Г.
4. Зимина Р.И.
5. Евдасин Б.М.
6. Голейминов Б.Н.
7. Калинина О.А.
8. Исаихина Н.Г.
9. Захваткина О.А.
10. Канифатова М.А.
11. Аксенова Н.В.
12. Киреева Т.В.
13. Барановская Л.И.
14. Веселова О.С.
15. Ильчикова Ж.А.
16. Калинина О.А.
17. Зуева В.Е.
18. Ильинская Н.И.
19. Игнатенко А.В.
20. Квасова М.Ю.
21. Друганова М.В.
22. Захарова М.В.
23. Катин Ю.А.
24. Исаева З.В.
25. Болквадзе Т.Н.
26. Анурова Л.А.
27. Иванова С.Б.
28. Иванова В.В.
29. Литовская Т.В.
30. Карпова Е.Н.

26 марта 2001 г.

1. Воронцова Н.М.
2. Коломиец Н.П.
3. Космарская Л.Ф.
4. Крылова С.И.
5. Козлова Н.Л.
6. Краюшкина И.В.
7. Королева И.Г.
8. Коробова Ю.М.
9. Кузнецов Э.А.
10. Ковальский А.Л.
11. Коновалова А.А.
12. Панферов Б.В.
13. Левченков Б.П.
14. Иутин Ю.В.
15. Кузнецов Н.А.
16. Кубасов И.Е.
17. Колесникова О.М.
18. Кулаков В.Б.
19. Козлова Л.М.
20. Ковалевский В.Ю.
21. Моря Л.И.
22. Климова Е.Н.
23. Башмаков А.Н.
24. Антропова И.Б.
25. Комкова Н.М.
26. Королева М.И.
27. Полякова М.Г.
28. Юрова А.А.
29. Ботина Н.А.
30. Корнеева Н.В.
31. Брагина О.И.
32. Колосова Е.И.
33. Колодезева Т.А.

27 марта 2001 г.

1. Бушева О.В.
2. Горшкова А.Н.
3. Макарова О.А.
4. Кузнецова Н.С.
5. Макарова Н.Б.
6. Кутилина М.В.
7. Левина Н.Г.
8. Ломоносова З.А.
9. Лыкова Н.А.
10. Лавинюков А.С.
11. Левочкина И.А.
12. Кульбеков Э.Е.
13. Гусева Л.С.
14. Максимкин В.П.
15. Лущикова И.А.
16. Леонова Д.Т.
17. Ломтева Т.А.
18. Лазарева Л.Н.
19. Когатько И.Г.
20. Габовский С.И.
21. Молокова Н.В.
22. Кузнецов Н.И.
23. Лайко М.В.
24. Железняк Т.И.
25. Макешина Р.В.
26. Ахметжанова Р.У.
27. Черемных Г.Г.
28. Макаренко А.А.
29. Клепикова Н.И.
30. Лукьяненко О.А.
31. Куклина Н.В.
32. Логинов Ю.С.
33. Кузнецова Г.П.
34. Лабзова Г.П.

28 марта 2001 г.

1. Коняхин Е.Л.
2. Минаева Л.Л.
3. Микаелян Л.С.
4. Малютина Т.В.
5. Музыка А.Ф.
6. Мельниченко Е.О.
7. Мосолова Е.П.
8. Моматюк М.Н.
9. Мороз М.А.
10. Миллер Н.Н.
11. Матейчук Е.Н.
12. Леонова О.М.
13. Миронова И.Я.
14. Комова И.А.
15. Костикова Е.А.
16. Глаголева Л.В.
17. Мизинцев Н.А.
18. Мустафина Р.К.
19. Яркина М.В.
20. Кузнецов В.Н.
21. Полтавская Н.А.
22. Миракина О.Ю.
23. Махонина О.Н.
24. Мюрсей Т.В.
25. Муратова С.Н.
26. Марков А.М.
27. Павлов С.С.
28. Мокробородова Е.Г.
29. Зюнина Е.В.
30. Мельникова И.В.
31. Мельникова В.А.
32. Мальцева Л.А.
33. Масляный А.А.
34. Мишанин Ю.В.
35. Мешкова Т.В.

29 марта 2001 г.

1. Моисеев Б.М.
2. Осокин Ю.И.
3. Селезнева Л.Д.
4. Похлебкина М.Г.
5. Назарова Г.А.
6. Никонова С.А.
7. Билюков В.С.
8. Маланина Е.И.
9. Новикова Н.Н.
10. Невмянова А.А.
11. Поддубская Л.М.
12. Олейнова А.И.
13. Ништ З.Л.
14. Петрова Г.Н.
15. Пелевина Т.А.
16. Козлова Т.В.
17. Перепелкина Л.Д.
18. Панфилова Е.В.
19. Елинова О.И.
20. Парамонов А.М.
21. Пархомчук И.Ю.
22. Скленаж С.Р. (Пиранер)
23. Осипова С.А.
24. Опутина Л.В.
25. Пашковский Г.Б.
26. Пригоровнер Г.Е.
27. Киреева Л.Н.
28. Подколзина О.Г.
29. Савина О.Н.
30. Крупнова Л.Г.
31. Никифорова С.А.
32. Новикова Н.А.
33. Русакова Н.С.
34. Черемных И.Г.
35. Новиков А.Н.
36. Панаэтова М.Н.
37. Павлова О.В.
38. Новикова В.В.

30 марта 2001 г.

1. Салахов А.Г.
2. Саломатина О.Г.
3. Ростова Е.Н.
4. Потравко Е.В.
5. Халдеева Н.Л.
6. Измайлова Н.И.
7. Полынкова Л.Ф.
8. Прокопова И.Д.
9. Райнова Н.М.
10. Попова Л.М.
11. Атрахимович Т.П.
12. Покровская Н.В.
13. Коновалов В.И.
14. Катаева Г.А.
15. Пошеченкова Н.В.
16. Рыжова И.В.
17. Петрова И.С.
18. Полякова И.В.
19. Борискина Е.А.
20. Пустохина В.М.
21. Кравцова Ю.И.
22. Горинь Н.И.
23. Миронова В.Г.
24. Рябцева Р.И.
25. Поповкин Н.А.
26. Савкина И.П.
27. Радинская Н.В.
28. Рябис Д.А.
29. Потоцкая Ю.В.
30. Конина О.В.
31. Похлебаева Н.Н.
32. Новиков В.А.
33. Федулова Г.А.
34. Завалищев Ю.И.
35. Рябов В.И.
36. Германова Г.А.
37. Савченко Н.Б.
38. Потемкина В.Д.
39. Садовникова Т.В.
40. Алешина З.А.
41. Тыщук С.А.

2 апреля 2001 г.

1. Сидорук В.И.
2. Семенова Е.В.
3. Ильина О.Л.
4. Баздарева И.П.
5. Смирнова Л.П.
6. Кремлева Г.Н.
7. Цымбаренко А.Г.
8. Тюхменева Н.В.
9. Алмазхова Н.Л.
10. Орлова С.В.
11. Сапожников В.Н.
12. Сафонов А.В.
13. Юсов С.Е.
14. Свиридова О.А.
15. Сморгунова Е.А.
16. Симкина О.П.
17. Иванова И.Н.
18. Сарычихина Е.Ю.
19. Свиридова Г.Ю.
20. Смоленцев В.В.
21. Соловьев И.А.
22. Самохина Е.М.
23. Степанович Н.В.
24. Стекольщикова С.Н.
25. Семенова А.Н.
26. Ткаченко И.И.
27. Серова М.В.
28. Степанова А.И.
29. Вроблевская Л.Э.
30. Фурчакова Т.Е.
31. Сержантова С.В.
32. Соловьев Н.А.
33. Сидоров К.Е.
34. Соболевская Т.В.
35. Дик И.Э.
36. Сиверскова Т.Н.
37. Сошникова Ю.С.
38. Гиблов М.И.
39. Ходаковская Г.В.
40. Тарасевич М.С.
41. Сиваков А.В.
42. Садретдинов Ф.Х.
43. Олейник О.А.
44. Семенцова Н.В.
45. Куликова Г.Н.
46. Волкова Т.Л.
47. Семенова Т.Л.
48. Скалдина О.В.
49. Соловьева О.Ю.
50. Сибгатулина Ф.Ф.
51. Старикова Е.В.
52. Степанова Н.С.
53. Зарубина О.К.
54. Сорокин А.П.
55. Скурлатов А.В.
56. Акимова А.А.
57. Семенникова Л.Г.

3 апреля 2001 г.

1. Долгов М.А.
2. Филиппова И.В.
3. Турчина М.А.
4. Фатыхова С.М.
5. Фролова Т.В.
6. Фадеева Е.А.
7. Филатова О.А.
8. Кирюхина З.В.
9. Шиндина Н.П.
10. Иванова О.Ю.
11. Цветкова Л.Н.
12. Сидорова Е.А.
13. Терентьева В.Н.
14. Петров А.А.
15. Шлеин Н.В.
16. Сапсалев И.К.
17. Струкова О.Э.
18. Ушакова А.К.
19. Щипцова Г.А.
20. Федорова Л.Н.
21. Малина Е.М.
22. Царелунго А.Б.
23. Фомушкин В.В.
24. Шкунова С.В.
25. Уразова Р.Р.
26. Тинякова А.Е.
27. Тоцкий Н.Н.
28. Сучков В.И.
29. Ульянская О.Д.
30. Тихонова И.В.
31. Червов М.И.
32. Платонова Е.М.
33. Стрюков Л.А.
34. Алексахина И.В.
35. Карнеева А.В.
36. Орлова М.А.
37. Ефимов В.И.
38. Цветкова А.С.
39. Николаев А.Е.
40. Дзядык Я.И.
41. Филатова Е.С.
42. Сурцукова Н.В.
43. Хошева И.В.
44. Дзиковская Г.В.
45. Тарасова В.Л.
46. Якименко Л.П.
47. Якименко О.В.

4 апреля 2001 г.

1. Юдаева И.Г.
2. Щекачихина С.А.
3. Щербакова Е.Е.
4. Шаповалова Н.П.
5. Алферов Д.В.
6. Юсупова Н.И.
7. Шашлыкова М.О.
8. Бурова Н.В.
9. Мельникова Е.А.
10. Федоренко О.А.
11. Зайчикова О.П.
12. Алехина Е.А.
13. Черкасова Н.Ю.
14. Лукина Н.А.
15. Сергеева Ж.Ш.
16. Чернова И.В.
17. Шуршакова Е.Е.
18. Федорченко А.В.
19. Сидорук Н.Н.
20. Шмелева Н.К.
21. Куренцова Н.В.
22. Балакирева И.М.
23. Привалова Г.П.
24. Ченцова Е.А.
25. Шубкин Ю.В.
26. Ястребов А.В.
27. Васильева Л.А.
28. Чернова Е.И.
29. Якушева Л.И.
30. Бычкова Н.А.
31. Ястребов Д.В.
32. Шифрина О.А.
33. Шарина Т.А.
34. Малярес Ф.И.
35. Чечулина Г.Г.
36. Ченцова Т.С.
37. Щербакова Н.Н.
38. Шишкина Т.Ф.
39. Щукина Н.С.
40. Шамба Т.М.
41. Шабанова С.В.
42. Якушевская И.И.
43. Шинкарюк М.Ю.
44. Шарафетдинов Н.Ф.
45. Рудова Т.А.

5 апреля 2001 г.

1. Белова Н.Е.
2. Глухова В.С.
3. Губарев А.В.
4. Козлова Л.М.
5. Мурзинов А.И.
6. Забарко Р.И.
7. Кузьмичева Н.П.
8. Алферова Л.В.
9. Калинина И.В.
10. Агаева А.Б.
11. Синельщикова Л.В.
12. Шаркова М.М.
13. Ратиани В.Ш.
14. Виноградова О.Ю.

6 апреля 2001 г.

1. Кравец С.И.
2. Купцова Е.Н.
3. Капитонова С.И.
4. Ильясов Р.Х.
5. Щербакова А.Ю.
6. Акимов Г.Б.
7. Никифорова Л.В.
8. Алферов А.И.
9. Дементьева Н.В.
10. Краснов Г.Е.
11. Гаевская Е.В.
12. Микаелян Р.Ф.
13. Кудинова З.А.
14. Самоходкина И.И.
15. Булгакова Е.Г.
16. Дормидонтова Л.Ю.
17. Марков В.В.
18. Чернявская И.В.
19. Щетинин А.Д.
20. Сычева И.А.

9 апреля 2001 г.

1. Пантелеева И.В.
2. Ковалева С.Н.
3. Смирнова Г.И.
4. Гайдук О.В.
5. Одинец А.В.
6. Кабанова Г.А.
7. Голоднова И.Ю.
8. Озарчук И.Е.
9. Карнюшина Г.Ю.
10. Реутова Н.В.
11. Ковальчак И.Я.
12. Марханова А.И.
13. Бодренко М.М.
14. Давыдова О.С.
15. Коломиец Т.Н.
16. Шарова О.Н.

10 апреля 2001 г.

1. Карнаухова А.Э.
2. Ханина Т.А.
3. Суровцева О.А.
4. Муравлева И.Н.
5. Котова М.А.
6. Попова И.С.
7. Чернявский О.В.
8. Казанова Е.Ю.
9. Марчук Е.Я.
10. Любимова В.И.
11. Еремина А.А.

11 апреля 2001 г.

1. Самочатова Е.В.
2. Ступак А.К.
3. Репин В.С.
4. Алейник В.В.
5. Репина Н.И.
6. Радченко Л.В.
7. Егорычева Т.М.
8. Карпов Н.В.
9. Рейнград И.А.
10. Карнеева Н.В.
11. Гончарова Ю.В.
12. Адлейба С.П.
13. Богданова Е.В.
14. Заграй И.Л.
15. Бушина Л.Г.
16. Малкова Г.В.
17. Ильинский И.Я.

12 апреля 2001 г.

1. Блинова Е.С.
2. Кудрявцев В.М.
3. Никифорова Е.В.
4. Лазарева Е.В.
5. Ревякина В.М.
6. Ананьева Л.П.
7. Махрина Н.А.
8. Аркадьева С.А.
9. Мулукаева О.Р.
10. Радченко И.В.
11. Артюх И.В.
12. Гизатулина А.А.
13. Мишина Г.Ф.
14. Сахаров О.В.
15. Маркова О.Б.
16. Кожевникова И.А.
17. Топольцева Н.В.
18. Шугаева С.В.
19. Макарова Т.В.
20. Опарий Л.А.
21. Кудина Е.З.
22. Полупанова Е.В.

13 апреля 2001 г.

1. Новикова И.Л.
2. Соколова М.В.
3. Смирнова О.В.
4. Корсик К.А.
5. Воробьева О.А.
6. Перепелкина Г.И.
7. Мусаелян Л.А.
8. Бажаева Л.А.
9. Бегичева В.А.
10. Иванова Е.А.
11. Ивановский Л.Н.
12. Молтянинова Н.Л.
13. Ракитин Л.Б.
14. Кабыш Т.Н.

16 апреля 2001 г.

1. Новопашина У.С.
2. Сухова Э.В.
3. Бондарев Н.А.
4. Маскинская Т.В.
5. Орлов В.Н.
6. Селенкова В.С.
7. Сосина И.А.
8. Провоторов В.Г.
9. Сопина Т.И.

17 апреля 2001 г.

1. Крылатых Е.Г.
2. Сугробова В.В.
3. Воробьева О.А.
4. Макаридина Н.В.
5. Калачев О.А.
6. Макаренко С.И.

18 апреля 2001 г.

1. Северин Ю.Д.
2. Лаушкина Н.М.
3. Керенцева С.В.
4. Тарасова И.В.
5. Садыкова З.А.
6. Кавуновская Н.С.

19 апреля 2001 г.

1. Адуева Н.Д.
2. Сурова Т.П.
3. Олефиренко Е.В.

20 апреля 2001 г.

1. Валдаев В.Е.
2. Мардусина Н.А.

23 апреля 2001 г.

1. Карпова С.Н.

24 апреля 2001 г.

1. Макаров А.Н.

25 апреля 2001 г.

1. Тарасова Л.А.

26 апреля 2001 г.

1. Павлова Т.И.

Добавить комментарий